Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không ?

Bài làm:

Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy. Các tôn giáo cụ thể còn được gọi là Đạo (đạo phật, đạo thiên chúa, đạo tin lành…).

Từ khái niệm ta nhận định rằng: Người có Đạo tức là người có theo tôn giáo. Mà người theo tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng. Do đó, người đó có tín ngưỡng.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7