Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán, mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng khỏi bị điểm xấu. Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao?

Bài làm:

Em không tán thành việc làm của Tuấn bởi vì: Tuấn làm như vậy không phải là Tuấn giúp đỡ bạn mà Tuấn lại làm hại bạn. Vốn Hưng đã học kém mà không chịu khó mày mò làm bài chỉ ỷ lại vào Tuấn thì kết quả học của Hưng sẽ ngày càng yếu và không có sự tiến bộ.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7