GDCD 7: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 10)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7 (Đề 10). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM (4đ)

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là làm việc có kế hoạch?

A. Hôm nào Hân cũng tự học nghiêm túc, trừ khi có phim hay hoặc bóng đá quốc tế.

B. Đang nấu ăn, các bạn đến rủ Vân đi chơi, Vân cũng đi.

C. Tối nào Lan cũng ngồi vào bàn học đúng giờ.

D. Minh luôn luôn thay đổi lịch làm việc và tự học.

Câu 2: Con dại cái mang là nói về trách nhiệm của

a. Gia đình

b. Xã hội

c.Nhà trường

d.Gia đình và xã hội

Câu 3: Trẻ em Việt nam có quyền :

a. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ

b. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ

c. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc

d. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí

Câu 4: Trẻ em được nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe thuộc nhóm quyền nào?

A. Quyền được chăm sóc

B. Quyền được bảo vệ

C. Quyền được giáo dục

D. Quyền được tôn trọng

Câu 5: Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?

A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở

B. Khai thác nước ngầm bừa bãi

C. Sử dụng phân hóa học vượt quá mức quy định

D. Xã rác bừa bãi nơi công cộng

Câu 6: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào gây ô nhiễm môi trường?

A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở

B. Bảo vệ nguồn nước và động vật quý hiếm

C. Sử dụng phân hóa học vượt quá mức quy định

D. Khai thác khoáng sản hợp lí

Câu 7: Liên hợp quốc chọn ngày nào làm ngày “ Môi trường thế giới?

A. Ngày 2 tháng 5 hàng năm

B. Ngày 3 tháng 5 hàng năm

C. Ngày 4 tháng 5 hàng năm

D. Ngày 5 tháng 5 hàng năm

Câu 8: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là

A. Nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của Quốc gia

B. Nhiệm vụ quan trọng, mang tính dài hạn

C. Nhiệm vụ ít quan trọng, chưa chú ý

D. Quốc sách hàng đầu của quốc gia

II. TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1: Trình bày nội dung quyền được giáo dục của trẻ em? (1đ)

Câu 2: Theo em, trẻ em phải làm gì để trở thành người tốt? (3đ)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường? Em làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? (2đ)B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021