Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hoá.

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hoá.

Bài làm:

Hành vi bảo vệ di sản văn hóa:

  • Không đập phá di sản văn hóa
  • giữ gìn về sinh sạch sẽ khu di sản văn hóa
  • Có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể

Hành vi phá hoại di sản văn hóa:

  • Đập phá di sản văn hóa không có ý thức bảo vệ
  • Vứt rác bữa bãi tại các khu di sản văn hóa lịch sử
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7