Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật...

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật.

Có bạn ở lớp cho rằng Tuấn là học sinh ở lớp thiếu ý thức kỉ luật.

  • Em có đồg ý với ý kiến trên không? Vì sao?
  • Nếu em học cùng lớp với Tuấn em sẽ làm gì để Tuấn có thể tham gia được các hoạt động tập thể lớp trong những ngày chủ nhật?

Bài làm:

- Em không đồng ý với ý kiến trên bởi vì: Vì hoàn cảnh nhà bạn Tuấn nghèo nên bạn mới buộc phải bỏ các buổi hoạt động tập thể lớp trong ngày chủ nhật để kiếm tiền phụ bố mẹ. Điều đó là điều mà bản thân Tuấn không hề mong muốn. Ngoại trừ chủ nhật, từ thứ 2 đến thứ 6 Tuấn vẫn đi học và tham gia các hoạt động của lớp đầy đủ. Do đó, không thể nói Tuấn là người thiếu ý thức kỉ luật.

- Nếu em học cùng lớp với Tuấn em sẽ:

  • Động viên Tuấn để bạn ấy cố gắng vươn lên học tập tốt.
  • Vận động bạn bè có thể đóng góp và san sẻ bớt một phần khó khăn cho Tuấn cũng như là gia đình Tuấn.
  • Em cùng các bạn có thể giúp Tuấn bằng những việc mà Tuấn có thể làm được.
  • 143 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7