Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình thương yêu của con người đối với con người.

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình thương yêu của con người đối với con người.

Bài làm:

* Những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình thương yêu của con người đối với con người:

  • Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác rống nhưng trung một giàn

  • Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ
  • Lá lành đùm lá rách
  • Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

  • Thương người như thể thương thân.
  • Một miếng khi đói bằng một gói khi no
  • Đôi ta cùng bạn chăn trâu

Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021