Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

 • 1 Đánh giá

Bài tập c: Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

A. Việc cần giải quyết B. Cơ quan giải quyết

- Đăng kí hộ khẩu ; - Công an ;

- Khai báo tạm trú ; - Ủy ban nhân dân xã ;

- Khai báo tạm vắng ; - Trường học ;

- Đăng kí kết hôn ; - Trạm y tế (bệnh viện).

- Xin cấp giấy khai sinh ;

- Sao giấy khai sinh ;

- Xác nhận lí lịch ;

- Xin sổ khám bệnh ;

- Xác nhận bảng điểm học tập.

Bài làm:

Những việc cần công an giải quyết là:

 • Đăng kí hộ khẩu
 • Khai báo tạm trú
 • Khai báo tạm vắng

Những việc cần ủy ban nhân dân giải quyết:

 • Đăng kí kết hôn
 • Xin cấp giấy khai sinh
 • Sao giấy khai sinh
 • Xác nhận lí lịch

Những việc cần trạm y tế giải quyết:

 • Xin sổ khám bệnh

Những việc cần trường học giải quyết:

 • Xác nhận bảng điểm học tập.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021