Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý?

 • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý?

 1. Việc nhà là việc của mẹ và con gái
 2. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai
 3. Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình
 4. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc
 5. Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc trong gia đình
 6. Trong gia đình , mỗi người chỉ cần hoàn thành công việc của mình
 7. Trẻ em không thể xây dựng gia đình văn hóa.

Bài làm:

 • Em đồng ý với ý kiến thứ (5) bởi vì con cái là một thành viên trong gia đình cho nên có thể tham gia bàn bạc các công việc của gia đình mình phải có trách nhiệm và bổn phận đối với gia dình.
 • Em không đồng ý với các ý kiến còn lại.
  • Ý kiến (1) và (2) thể hiện quan niệm lạc hậu trọng nam khinh nữ.
  • Ý kiến (3) và (6) trong gia đình cần có sự phân công cụ thể để mọi người thực hiện trách nhiệm đối với gia đình của mình, nhưng không có nghĩa là mỗi người trong gia đình chỉ cần hoàn thành công việc của mình là đủ mà cần có sự sẻ chia, tương trợ lẫn nhau, tất cả vì sự êm ấm hạnh phúc của gia đình bé nhỏ.
  • Ý kiến (4) gia đình có nhiều con là hạnh phúc chưa đúng bởi nếu đông con, chăm sóc, nuôi dạy sẽ vất vả, khó khăn hơn những gia đình ít con. Nếu gia đình đông con mà nghèo túng còn bất hạnh chứ không thể nào hạnh phúc.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021