Giải thích câu thành ngữ: “Rừng vàng, biển bạc”.

  • 1 Đánh giá

Bài tập g: giải thích câu thành ngữ: “Rừng vàng, biển bạc”.

Bài làm:

Chúng ta đều biết, vàng và bạc đều là những kim loại quý hiếm. Rừng và biển được ví như vàng bạc tức là rừng và biển cũng là những nguồn tài nguyên quý. Đó là những nguồn tài nguyên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng để mang lại lợi nhuận và cuộc sống ấm no cho nhiều gia đình. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng nó, biết khai thác một cách hợp lý, bên cạnh khai thác phải biết cải tạo để không chỉ bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên mà còn bảo vệ sự sống của con người.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021