Đáp án đề 8 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu123456789101112
Đáp ánCDAABBCDDABC

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):

Bộ máy nhà nước ở nước ta được phân chia thành mấy cấp? Kể tên từng cấp.

*Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp.(1đ)

*Tên gọi từng cấp:(2 đ)

Cấp trung ương

Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Cấp xã (phường, thị trấn)

Câu 2: (4 điểm):

Nhân dân; Ủy ban nhân dân; Hội đồng nhân dân; Quốc hội; Chính phủ là các cơ quan Nhà nước. Em hãy đặt các từ vào ô cần thiết?  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021