Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường.

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Hãy nêu bổn phận của học sinh đối với gia đình và nhà trường.

Bài làm:

Bổn phận của học sinh đối với gia đình:

  • Vâng lời ông bà, cha mẹ
  • Yêu quý, kính trọng bố mẹ, ông bà, anh chị
  • Chăm chỉ có ý thức tự giác học tập
  • Tích cực giúp đỡ gia đình.

Bổn phận học sinh đối với nhà trường:

  • Vâng lời, lễ phép với thầy cô giáo
  • Yêu quý bạn bè, vui vẻ, hòa đồng với các bạn
  • Vui chơi lành mạnh cùng các bạn
  • Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, giữ gìn tài sản trường lớp…
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021