Em hãy nhận xét về vật chất và tinh thần của các loại gia đình sau?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em hãy nhận xét về vật chất và tinh thần của các loại gia đình sau:

  • Gia đình đông con
  • Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi, đua đòi.
  • Gia đình có hai con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm.

Bài làm:

Theo em:

  • Gia đình công con nghèo túng, vất vả, bất hạnh không thể hạnh phúc được.
  • Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi, đua đòi có đời sống vật chất có thể đầy đủ nhưng đời sống tinh thần lại không lành mạnh, con cái đua đòi ăn chơi, dễ sa vào các tệ nạn xã hội, trở thành nỗi bất hạnh cho gia đình, dạnh dự gia đình bị tổn hại.
  • Gia đình có hai con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm có đời sống vật chất có thể đầy đủ hoặc còn thiếu thốn nhưng về tình thần lại đầy đủ. Con cái có tình thần trách nhiệm và bổn phận của mình với gia đình, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo. Đây là mẫu gia đình văn hóa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021