Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về sự kính trọng và lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về sự kính trọng và lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo?

Bài làm:

Những câu ca dạo tục ngữ nói về sự kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo là :

  • Ca dao : Muốn sang thì bắc cầu Kiều
  • Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
  • Tục ngữ : Không thầy đố mà làm nên.
  • Châm ngôn : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021