Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy .Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày.Nếu em là Thủy em sẽ giúp Trung việc gì?

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy .Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày.Nếu em là Thủy em sẽ giúp Trung việc gì?

Bài làm:

Nếu em là Thủy em sẽ chép hộ bài, giảng lại bài cho bạn Trung nắm được bài mới, để Trung không bị chậm chương trình học so với các bạn.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021