Em hãy sưu tầm một số câu thơ, ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị?

  • 1 Đánh giá

Bài tập e: Em hãy sưu tầm một số câu thơ, ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị?

Bài làm:

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

- Ăn chắc mặc bền

- Ăn cần ở kiệm

- “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ. Tự kiêu một chút cũng là thừa.”

- Lời nói giản dị mà ý sâu xa là lời nói hay.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7