Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của các bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Em hãy nêu những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của các bạn học sinh hiện nay và tác hại của nó?

Bài làm:

* Những biểu hiện thiếu tính kỉ luật của các bạn học sinh hiện nay:

  • Luôn đi học muộn
  • Không mang đồng phục theo quy định.
  • Trong giờ học ăn quà vặt, làm việc riêng.
  • Kiểm tra quay cóp, chép tài liệu.
  • Không tham gia các hoạt động tập thể do trường lớp đưa ra.

* Tác hại của nó chính là: Những biểu hiện trên chứng tỏ đó là những học sinh chưa có tính kỉ luật, thiếu sự tôn trọng thầy cô giáo cũng như bạn bè, không coi trọng đến những nội quy, quy định của trường lớp. Hình thành nên tính thiếu trung thực, gian lận, không coi trọng phẩm chất đạo đức của mình dẫn đến thiếu tính kỉ luật. Nếu không sửa chữa lại những hành vi đó thì khó có thể thành một người con ngoan trò giỏi được thầy yêu bạn mến.

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021