Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự tin chưa. Khi gặp việc khó, bài khó em có nản lòng, có chùn bước không ? Hãy kể một số việc em làm tốt nhờ có lòng tự tin

  • 1 Đánh giá

Bài tập a: Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự tin chưa. Khi gặp việc khó, bài khó em có nản lòng, có chùn bước không ? Hãy kể một số việc em làm tốt nhờ có lòng tự tin

Bài làm:

Mỗi bạn tự liên hệ vào bản thân của mình và trả lời câu hỏi theo mẫu

Em tự nhận thấy e chưa thực sự có tính tự tin. Bởi khi gặp một số việc khó hay bài khó em vẫn có sự nản lòng, chùn bước. Tuy nhiên, trong một số việc em đã cố gắng để tự tin và đạt được việc tốt nhờ tính tự tin đó. Ví dụ như: Em đã đi được xe đạp sau nhiều lần vấp ngã, cố gắng kiên trì giải bằng được bài tập và cuối cùng đạt được điểm 10 cao nhất lớp, dám đứng lên đám đông để kể chuyện về Bác và đạt được giải nhất…

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021