Hãy sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có nội dung về di sản văn hoá của Việt Nam và thế giới để trưng bày tại lớp vào giờ học Giáo dục công dân tuần sau.

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Hãy sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có nội dung về di sản văn hoá của Việt Nam và thế giới để trưng bày tại lớp vào giờ học Giáo dục công dân tuần sau.

Bài làm:

Các em có thể sưu tầm trong những cuốn tạp chí cũ, các sách báo cũ về những di sản văn hóa của Việt Nam và của Thế giới.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021