Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách nào?

Bài làm:

Em đã rèn luyện tính tự tin bằng cách:

  • Chủ động, tự giác học tập
  • Tham gia các hoạt động tập thể để hòa nhập với nhiều người
  • Luôn cố gắng tin tưởng vào khả năng của mình trước khi làm một việc gì đó.
  • Khắc phục tính rụt rè bằng cách tham gia nhiều hoạt động tập thể, nơi đông người.
  • Cố gắng làm việc trên khả năng của mình không phải dựa dẫm nhiều vào người khác.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021