Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng ?

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Bài làm:

Câu đúng là:

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Vì: Nhân dân chỉ bầu ra HĐND xã (phường, thị trấn).

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021