Em có dự định gì về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng còn là học sinh?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em có dự định gì về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng còn là học sinh?

Bài làm:

- Những dự định của em về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng còn là học sinh là:

  • Chấp hành đẩy đủ các nội quy, quy định của nhà trường, của lớp học.
  • Học tập nghiêm túc để xứng đáng con ngoan trò giỏi.
  • Tu dưỡng rèn luyện để trở thành người có đạo đức và kỉ luật. Sau này lớn lên thành người có ích cho xã hội.
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021