Sau khi học xong bài này, theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Sau khi học xong bài này, theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?

Bài làm:

Sau khi học xong bài này, em nhận thấy môi trường có vai trò rất lớn, vì vậy, cần phải bảo vệ môi trường bằng cách:

  • Quét dọn vệ sinh trường , lớp cũng như chỗ ở sạch sẽ
  • Không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định
  • Không phá hoại cây non, trồng thêm cây xanh
  • Kêu gọi mọi người cùng tham gia để bảo vệ môi trường
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021