Em hãy kể lại một việc làm thể hiện sự đoàn kết, tương trợ của em với các bạn hoặc với người xung quanh?

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em hãy kể lại một việc làm thể hiện sự đoàn kết, tương trợ của em với các bạn hoặc với người xung quanh?

Bài làm:

  • Khi có những bài tập khó, em sẽ giảng giải cho các bạn để cùng làm bài.
  • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập.
  • Các bạn học tốt trong lớp thay nhau kèm cặp các bạn học yếu hơn để lớp cùng tiến bộ.
  • Giúp đỡ, ủng hộ các bạn nghèo khó.
  • Góp sách báo, quần áo ủng hộ các bạn vùng núi.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021