Kể những việc làm của Nhà nước và nhân dân góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Kể những việc làm của Nhà nước và nhân dân góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bài làm:

Những việc làm của nhà nước và nhân dân góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là:

  • Hàng tháng tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em
  • Tạo nên các khu vui chơi cho trẻ em
  • Lập các quỹ khuyến học để giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tổ chức việc làm cho trẻ em nghèo, không nơi nương tựa.
  • Lập trường, lớp học dành riêng cho trẻ khuyết tật…
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021