Trong gia đình, mỗi người đều có thói quen và sở thích khách nhau. Theo em, làm thế nào để có được sự hòa thuận và không khí đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Trong gia đình, mỗi người đều có thói quen và sở thích khách nhau. Theo em, làm thế nào để có được sự hòa thuận và không khí đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình?

Bài làm:

  • Trước hết, mọi người trong gia đình cần phải ton trọng sở thích cá nhân của từng thành viên, không can thiệp sâu rộng.
  • Nhường nhịn lẫn nhau.
  • Trao đổi, góp ý kiến cho nhau khi có những thói quen chưa tốt.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021