Em hãy so sánh hai bản kế hoạch của Hải Bình, Vân Anh và nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi bản kế hoạch.

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Em hãy so sánh hai bản kế hoạch của Hải Bình, Vân Anh và nhận xét ưu, nhược điểm của mỗi bản kế hoạch.

Bài làm:

So sánh hai bản kế hoạch của Hải Bình, Vân Anh:

Giống nhau:

  • Cả hai bản kế hoạch đã nêu được nội dung học tập, nghỉ ngơi và các hoạt động khác.
  • Cả hai bản kế hoạch còn thiếu ngày mới chỉ có thứ
  • Cả hai bản kế hoạch còn quá dài, khó nhớ

Khác nhau:

  • Kế hoạch của Vân Anh cân đối, hợp lý, toàn diện, đầy đủ, cụ thể, chi tiết hơn. (cụ thể về mặt thời gian, nội dung công việc cân đối thể hiện một quy trình hoạt động).
  • Kế hoạch của Hải Bình còn thiếu thời gian hàng ngày, chưa lao động giúp đỡ gia đình, xem ti vi còn hơi nhiều…
  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021