Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo ?

(1) Ân trả, nghĩ đền.

(2) Không thầy đố mà làm nên.

(3) Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

(4) Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

(5) Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

(Nhất tự vi sư, bán tự vi sư)

Bài làm:

Câu thể hiện về tôn sư trọng đạo trong những câu trên là câu :

  • Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy (Nhất tự vi sư, bán tự vi sư).
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021