Kể lại một số việc làm thể hiện tính tự trọng hoặc thiếu tính tự trọng mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Kể lại một số việc làm thể hiện tính tự trọng hoặc thiếu tính tự trọng mà em thấy trong cuộc sống hằng ngày?

Bài làm:

Việc làm thể hiện lòng tự trọng

Việc làm thể hiện thiếu lòng tự trọng.

Lan bị hỏi bài cũ nhưng Lan không thuộc bài, được các bạn nhắc nhưng Lan vẫn thưa cô không thuộc và chịu điểm kém.

Giờ kiểm tra, Lan liên tục quay sang chép bài của Hoa.

Hoàng hay nói xấu mọi người trong lớp nhưng khi Hoàng gặp chuyện các bạn vẫn nhiệt tình giúp đỡ Hoàng.

Đến giờ kiểm tra nào Hạnh cũng quay sang xin Nam giấy kiểm tra mặc dù trong cặp Hạnh vẫn còn.

Tuấn nhà nghèo không có tiền để đi chơi, được các bạn đóng góp cho nhưng Tuấn từ chối không nhận.

Loan không thuộc bài, Hoa không nhắc giúp Loan thế là Loan tức Hoa và giận hoa.

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7