Đáp án đề 1 kiểm tra học kì 2 môn GDCD 8

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Câu 1: (0,5 điểm)

Đáp án: C

Câu 2: (0,5 điểm)

Đáp án: B

Câu 3: (1,0 điểm)

Điền những cụm từ theo thứ tự sau:

- Chọn từ đánh bạc vào đoạn trống thứ nhất (0,5 điểm)

- Chọn cụm từ dùng chất kích thích vào đoạn trống thứ hai (0,5 điểm)

Câu 4: (1,0 điểm mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)

- Đúng B, D (0,5 điểm)

- Đúng A, C (0,5 điểm)

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

HIV/ AIDS là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với loài người. (0,5 điểm)

Đó là hủy hoại sức khỏe, cướp đi tính mạng con người; (0,5 điểm)

Phá hoại hạnh phúc gia đình; hủy hoại tương lai nòi giống của dân tộc; (0,5 điểm)

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của đất nước. (0,5 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

- Yêu cầu học sinh nêu được 4 việc làm tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân ví dụ như: giữ gìn cẩn thận đồ dùng mượn của người khác; nhặt được của rơi trả lại người mất, bồi thường khi làm hư hỏng, làm mất đồ dùng của người khác; vv...(1,0 điểm)

- Yêu cầu học sinh nêu được 4 việc làm vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác ví dụ như: nhặt được của rơi lấy làm của riêng; vay mượ không chịu trả; chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình; tự ý đem dồ dùng của người khác cho mượn; thấy hành vi xâm phạm tài sản của người khác thì làm ngơ; ... (1,0 điểm)

Câu 3: (3,0 điểm) Yêu cầu học sinh nêu được:

1/ Việt không có quyền bán chiếc xe đạp đó. (0,5 điểm)

Vì: Chiếc xe đạp đó do bố mẹ Việt bỏ tiền mua cho và Việt còn ở độ tuổi chịu sự quản lí của bố mẹ. Nghĩa là chỉ bố mẹ Việt mới có quyền định đoạt bán xe cho người khác. (1,0 điểm)

2/ Việt có quyền sở hữu chiếc xe đạp đó, cụ thể là quyền chiếm hữu và quyền sử dụng chiếc xe. (1,0 điểm)

3/ Muốn bán chiếc xe đạp đó, Việt phải hỏi ý kiến bố mẹ và được bố mẹ đồng ý (0,5 điểm)  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021