Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan?

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Lan và Hằng ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Hằng vô ý làm dây mực ra vở của Lan. Lan nổi cáu, mắng Hằng và cố ý vẩy mực vào áo Hằng. Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan?

Bài làm:

Qua tình huống trên em nhận thấy, Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng. Hành vi của Lan là hành vi cố tình làm điều sai trái, đáng chế trách.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021