Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

CỦA TRƯỜNG CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 21

B

Câu 2

C

Câu 22

B

Câu 3

C

Câu 23

D

Câu 4

D

Câu 24

C

Câu 5

D

Câu 25

D

Câu 6

C

Câu 26

D

Câu 7

A

Câu 27

B

Câu 8

C

Câu 28

A

Câu 9

C

Câu 29

A

Câu 10

B

Câu 30

B

Câu 11

A

Câu 31

A

Câu 12

D

Câu 32

D

Câu 13

B

Câu 33

C

Câu 14

D

Câu 34

D

Câu 15

A

Câu 35

A

Câu 16

D

Câu 36

A

Câu 17

C

Câu 37

B

Câu 18

C

Câu 38

B

Câu 19

A

Câu 39

B

Câu 20

B

Câu 40

C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021