Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- đề tham khảo số 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. C26. B
2. D27. C
3. D28. D
4. B29. B
5. C30. A
6. C31. C
7. A32. A
8. A33. A
9. B34. D
10. B35. A
11. B36. C
12. B37. C
13. B38. B
14. B39. B
15. B40. D
16. D41. C
17. A42. C
18. D43. A
19. B44. D
20. A45. A
21. A46. C
22. B47. B
23. A48. C
24. D49. A
25. D50. C
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021