Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi thử THPT Quốc gia của trường chuyên Phan Bội Châu lần 1. Đề bám chắc các kiến thức trong sách giáo khoa toán lớp 12

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1


Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?

A.

C.

B. D.

Câu 2: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên $(1,+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên .

D. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến $(-\infty,1)$.

Câu 3: Cho hàm số có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^{2}(x-2)^{3}(2x+3)$. Tìm số điểm cực trị của .

A. 3B. 2C. 0D. 1

Câu 4: Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận là đường nào sau đây?

A. C.
B. D.

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị (C) nhận trục 0y là trục đối xứng.

B. (C) cắt 0x tại 4 điểm phân biệt.

C. Hàm số có ba điểm cực trị.

D. Hàm số đạt giá strij lớn nhất tại .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021