Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 2

  • 1 Đánh giá

Trường Quốc học Huế là một trường truyền thống có tỉ lệ học sinh thi đỗ THPT Quốc gia rất cao và là một trong những trường THPT chuyên hàng đầu của nước ta.

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 2

Câu 1: Cho hàm số với $a>1$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận.B. Hàm số có một điểm cực tiểu.
C. Hàm số có một điểm cực đại.D. Hàm số đồng biến trên .

Câu 2: Tìm phần ảo của số phức

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. a<b<0

B. b<0<a

C. 0<b<a

D. 0<a<b

Câu 4: Tính đạo hàm của hàm số .

A. B.
C. D.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021