Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b): s hay x? c hay t?

  • 1 Đánh giá

7. Điền vào chỗ trống (chọn a hoặc b):

a. s hay x?

Mặt trời lặn ....uống bờ ao

Ngọn khói .....anh lên, lúng liếng

Vườn ....au gió chẳng đuổi nhau

Lá vẫn bay vàng ....ân giếng

b. c hay t?

Thách anh trâu đấy

Đánh đượ.... sáo đen

Sáo sà xuống đấ.....

Anh quay sừng hú....

Sáo lại lên lưng

Bài làm:

a. s hay x?

Mặt trời lặn xuống bờ ao

Ngọn khói sanh lên, lúng liếng

Vườn sau gió chẳng đuổi nhau

Lá vẫn bay vàng sân giếng

b. c hay t?

Thách anh trâu đấy

Đánh được sáo đen

Sáo sà xuống đất

Anh quay sừng hút

Sáo lại lên lưng

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021