Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm từ năm 2023 Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Điều kiện để lao động được nghỉ hưu sớm

Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm từ năm 2023 như thế nào? KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để nắm được câu trả lời chi tiết cũng như hiểu hơn về quy định nghỉ hưu sớm.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Điều kiện để lao động nữ được nghỉ hưu sớm từ năm 2023 như thế nào? Điều kiện nghỉ hưu sớm là gì, KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 1.7.1971, công tác tại trường nội trú từ ngày 1.1.1994. Vậy năm 2023 tôi giám định sức khỏe còn 61%, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu và hưởng lương hưu không?