Đọc các câu dưới đây và cho biết câu nào mắc lỗi lặp từ:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Trò chơi: Đóng vai các nhân vật để tái hiện chiến công của Thạch Sanh

2. Chữa lỗi dùng từ

a, Đọc các câu dưới đây và cho biết câu nào mắc lỗi lặp từ:

(1) Tre giữ lang, giữ nước, giữa mái nhà tranh, giữ cánh đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu! (Thép Mới).

(2) Truyện Thạch Sanh đã thể hiện cuộc đời của Thạch Sanh và những chiến công của Thạch Sanh.

(3) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

Bài làm:

Các câu mắc lỗi lặp từ là:

(2) Truyện Thạch Sanh đã thể hiện cuộc đời của Thạch Sanh và những chiến công của Thạch Sanh.

(3) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021