Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.

  • 1 Đánh giá

A. Đọc

1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

Cứ vào mùa đông

Gió về rét buốt

Côy bàng trụi trơ

Lá cành rụng hết

Chắc là nó rét

Khi vào mùa nắng

Tán lá xoè ra

Như cói ô to

Đang làm bóng mát .

Bóng bàng tròn lắm

Tròn như cói nong

Em ngồi vào trong

Mát ơi là mát!

A! Bàng tốt lắm

Bóng che cho em

Nhưng ai che bòng

Cho bàng khỏi nắng

a. Mùa đông, cây bàng như thế nào?

b. Mùa nào, cây bàng tỏa bóng mát?

2. Đọc hiểu: Cánh chim báo xuân

Bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông sống trên bốn ngọn núi. Năm ấy không hiểu vì sao, mùa đông kéo dài lê thê. Muôn loài khổ sở vì rét, bèn cử chim công có sắc đẹp lộng lẫy nhất đi đón nàng tiên mùa xuân. Nhưng đường xa, gió lạnh, công bị ốm, phải quay về. Sư tử liên đi thay công. Cậy khoẻ, sư tử đi không nghỉ, nhưng rồi đuối sức dần, không đi tiếp được.

Chim én nói:

- Mẹ cháu ho ngày càng nặng. Không có nắng ấm màu xuân, mẹ cháu khó qua khỏi. Cháu xin đi!

Muông thú đồng ý. Chim én mẹ nhổ lông cánh tết thành chiếc áo choàng cho con. Én con bay mãi, bay mãi, cuối cùng cũng đến chỗ ở của nàng tiên mùa xuân. Én con thấy một chú chim co ro bên đường liền

cởi áo choàng đắp cho bạn. Chú chim bỗng biến mất, nàng tiên mùa xuân hiện ra:

- Con thật hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm! Ta chọn con làm sử giả của mùa xuân.

Én con trở về cùng nàng tiên mùa xuân. Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay liệng, muôn loài biết rằng mùa xuân sắp về.

Trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Lúc đầu, muông thú chọn con vật như thế nào để đi đón nàng tiên mùa xuân:

- Có sắc đẹp

- Có sức khỏe

- Có lòng dũng cảm

b. Con vật nào được cử đi đầu tiên

- Chim công

- Chim én

- Sư tử

c. Vì sao chim én đi đón nàng tiên mùa xuân?

- Vì chim én biết mình bay nhanh

- Vì chim én khỏe hơn công và sư tử

- Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ.

d. Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng.

e. Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én?

g. Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân?

h. Dấu câu nào thích hợp với các dấu ba chấm (...) dưới đây?

Muông thú đói (...) rét (..) ốm đau vì màu đông kéo dài.

Bài làm:

1. Đọc và trả lời câu hỏi:

a. Mùa đông, cây bàng: trơ trụi, cành lá rụng hết.

b. Mùa hè, cây bàng tỏa bóng mát.

2. Trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Lúc đầu, muông thú chọn con vật để đi đón nàng tiên mùa xuân: Có sắc đẹp

b. Con vật nào được cử đi đầu tiên: Chim công

c. Chim én đi đón nàng tiên mùa xuân: Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ.

d. Chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng vì: chim én được mẹ tết cho chiếc áo choàng tránh rét.

e. Nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én khi chim én cởi áo choàng đắp cho một chú chim co ro bên đường.

g. Chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân vì chim én là đứa con hiếu thuận, nhân hậu và dũng cảm.

h. Dấu câu thích hợp với các dấu ba chấm (...): Muông thú đói, rét, ốm đau vì màu đông kéo dài.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống