Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa trên hình 25.1, em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

Bài làm:

Giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng:

  • Mảng Việt Bắc
  • Mảng sông Mã
  • Mảng Pu Hoạt
  • Mảng Hoàng Liên Sơn
  • Mảng Kon Tum
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021