Dựa vào bảng 40.1, em có thể rút ra nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2001.

  • 1 Đánh giá

Trang 156 sgk Địa lí 10

Dựa vào bảng 40.1, em có thể rút ra nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2001.

Bài làm:

Nhận xét tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2001.

– Các nước này chiếm tỉ trọng cao về giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới.

– Hầu hết các nước đều có cán cân xuất, nhập khẩu dương.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021