Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

 • 1 Đánh giá

Trước đây, thông tin liên lạc còn nghèo nàn lạc hậu nên việc vận chuyển tin tức còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngày nay, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc vận chuyển tin tức trở nên đơn giản và nhanh hơn bao giờ hết. Vậy, cụ thể nó đã phát triển như thế nào và đảm nhiệm vai trò ra sao đối với con người, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò của ngành thông tin liên lạc

 • Đảm nhận sự vận chuyển đến các tin tức nhanh chóng kịp thời
 • Góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước trên thế giới
 • Thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về thời gian và không gian.
 • Tác động sâu sắc đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của thế giới.
 • Là thước đo của nền văn minh.

II. Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc

1. Tình hình phát triển

 • Thời kì cổ đại: Dùng tiếng hú, ám hiệu sau đó dùng các phương tiện vận tải (Chim, ngựa, thuyền…)
 • Ngày nay, thông tin liên lạc đã phát triển và đang dạng
  • Lần thứ nhất: xuất hiện thông tin bằng ngôn ngữ để trao đổi và truyền bá thông tin.
  • Lần thứ hai: sáng tạ ra chữ viết để lưu giữ và trao đổi
  • Lần thứ ba: phát minh ra kĩ thuật in ấn và sản xuất giấy để lưu giữ và truyền thông tin đi thuận lợi hơn.
  • Lần thứ tư: ứng dụng điện báo, điện thoại và ti vi để truyền chữ viết, âm thanh, hình ảnh.
  • Lần thứ năm: ứng dụng internet – số hóa và truyền đi tức thời – vượt thời gian và không gian.

2. Đặc điểm chung:

 • Tiến bộ không ngừng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.
 • Sự phát triển ngành thông tin liên lạc gắn liền với công nghệ truyền dẫn.

3. Các loại phương tiện và phương thức truyền dẫn

 • Điện báo (năm 1884): là hệ thống phi thoại, sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không, hàng hải.
 • Điện thoại (năm 1876): truyền tín hiệu âm thanh giữa người với người, dữ liệu giữa các máy tính.
 • Telex (năm 1958): Truyền tin nhắn và các số liệu trực tiếp.
 • Fax (năm 1958): Truyền văn bản và hình ảnh, đồ họa đi xa.
 • Radio và vô tuyến (năm 1895 và 1936) : Là hệ thống thông tin đại chúng, truyền âm thanh và hình ảnh.
 • Máy tính và Internet (năm 1989): là thiết bị đa phương tiện, cho phép truyền âm thanh, hình ảnh, phần mềm, dữ liệu…

=> Trắc nghiệm địa lí 10 bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc (P2)


 • 16 lượt xem