Quan sát hình 14.1, hãy kể tên một số khu vực ở một số châu lục có chế độ gió mùa?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát hình 14.1, hãy kể tên một số khu vực ở một số châu lục có chế độ gió mùa?

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính – sgk Địa lí 10 trang 44

Bài làm:

Một số khu vực ở một số châu lục có chế độ gió mùa là:

  • Nam Á
  • Đông Nam Á
  • Đông Bắc Ô – xtrây – li – a,
  • Đông Trung Quốc,
  • Đông Nam Liên Bang Nga
  • Đông Nam Hoa Kỳ
  • Đông Phi
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10