Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 sgk Địa lí 10

Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?

Bài làm:

Trên thế giới, số người hoạt động trong các ngành dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng trong mấy chục năm trở lại đây:

  • Ở các nước phát triển, số người làm việc trong các ngành dịch vụ có thể trên 80% (Hoa Kỳ) hoặc từ 50 đến 79% (các nước khác ở Bắc Mĩ và Tây Âu).
  • Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ lao động làm việc trong khu vực dịch vụ thường chỉ trên dưới 50%.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10