Em có thể thực hiện tạo bảng tính Phiếu điểm cá nhân trong hình sau đây không? Hãy chia sẻ kết quả thực hiện với bạn bè và báo cáo lại với thầy cô giáo?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể thực hiện tạo bảng tính Phiếu điểm cá nhân trong hình sau đây không? Hãy chia sẻ kết quả thực hiện với bạn bè và báo cáo lại với thầy cô giáo?

Bài làm:

Bước 1: Để khởi động Exel các bạn nhấp vào biều tượng Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN.

Bước 2: Sau khi khởi động lên thì các bạn sẽ có một trang tính mới như hình bên dưới:

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

Bước 3:

+ Đề tạo được tiêu đề “PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN” các bạn chọn khối A1:N1 Sau đó bạn nhấn chọn Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trên dải Home thì bạn sẽ có kết quả như hình:

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

+ Sau đó để có thể nhập nội dung thì bạn nhấp chuột vào đó và ghi nội dung “PHIẾU ĐIỂM CÁ NHÂN”

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

Bước 4: Bạn có thể hoàn thành hết các phần còn lại bằng những kiến thức đã học ở các mục trên.

Kết quả cuối cùng:

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021