Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

  • 1 Đánh giá

Giải bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 107. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dưới đây là bảng số liệu thống kê số học sinh giỏi của một lớp qua từng năm học như sau:

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

1. Hãy kiểm tra xem biểu đồ trong hình dưới đây có biểu diễn đúng dữ liệu trong tang tính ở trên hay không?

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

2. Quan sát bảng dữ liệu và biểu đồ, hãy nhận xét về số học sinh giỏi (Nam, Nữ, Tổng cộng) gia tăng theo từng năm như thế nào? Theo em, dữ liệu trong bảng và biểu đồ, cái nào giúp em so sánh dữ liệu dễ hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Ba dạng biểu đồ phổ biến

  • Biểu đồ cột
  • Biểu đồ đường gấp khúc
  • Biểu đồ hình tròn

b. Em hãy kể cho các bạn trong nhóm ví dụ các biểu đồ mà em đã gặp, biểu đồ đó là loại biểu đồ gì, biểu diễn thông tin gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tạo biểu đồ (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 110 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành 1. Tạo biểu đồ dự đoán xu thế tăng giảm số lượng học sinh giỏi qua các năm. Sử dụng bảng số liệu như trang tính trong Hoạt động khởi động rồi tạo biểu đồ như hình sau

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 110 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2. Tạo biểu đồ thống kê học sinh giỏi khối 7

a. Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính HocSinhGioiKhoi7.xlsx rồi tạo biểu đồ như hình sau.

b. Tạo trang tính mới và tạo biểu đồ như hình dưới đây.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Một bạn học sinh tìm hiểu hiểu về dân số thế giới từ năm 1950 đến năm 2007 (đơn vị tính: triệu người). bạn đã tra cứu, thu thập thông tin dấn số qua các năm trên mạng Internet như hình dưới đây. Sau đó tạo biểu đồ cột và biểu đồ đường. Em có thể làm được như vậy để giúp việc học môn Địa lí của em tốt hơn không? Nếu được, hãy báo cáo với thầy cô về kết quả của mình.

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Theo em, sau khi một biểu đồ được tạo ra, có thể thay đổi dạng biểu đồ được không?

Em hãy chia sẻ với các bạn cách thay đổi biểu đồ, nếu được.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021