Thực hành lập bảng tính và nhập công thức theo các bước sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thực hành lập bảng tính và nhập công thức theo các bước sau:

Bài làm:

Bước 1: Mở trang tính mới và nhập dữ liệu như hình sau:

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

Bước 2: Nhập các công thức vào các ô tính tương ứng như trong bảng dưới đây.

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

Bước 3: So sánh kết quả hiển thị tại các ô vừa nhập công thức với kết quả của các bạn khác.

a. Em hãy tạo bảng tính DiemKhaoSat. xlsx có sử dụng công thức, địa chỉ và dữ liệu như hình dưới đây.

+ Kết quả sau khi tạo:

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

b. Trong bảng tính vừa tạo, điểm Ngữ văn của bạn Phạm Mạnh Cường bị nhập sai. Em hãy sửa lại điểm Ngữ văn của bạn Phạm Mạnh Cường thành 9 điểm và đưa ra nhận xét về sự thay đổi giá trị ở ô E5.

+ Kết quả sau khi sửa:

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

+ Kết quả sau khi sửa điểm Ngữ văn của bạn Phạm Mạnh Cường thì ở ô E5 kết quả điểm trung bình sẽ được tự động cập nhật sau khi sửa điểm.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN