Em hãy tìm hiểu tình huống sau: Sử dybgh trang tính của phần Hoạt động và vận dụng, hãy nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Em hãy tìm hiểu tình huống sau: Sử dybgh trang tính của phần Hoạt động và vận dụng, hãy nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không? Hãy trao đổi với bạn để tìm hiểu được nguyên nhân.

Bài làm:

Nếu nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu ở phần Hoạt Động Vận Dụng. Sau đó thực hiên các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó sẽ không thực hiện được vì nó không có dữ liệu để tiến hành xử lí.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN