Có phần mềm nào giúp chúng ta tạo được sơ đồ tư duy một cách thuận tiện không?

  • 1 Đánh giá

4. Phần mềm sơ đồ tư duy

Có phần mềm nào giúp chúng ta tạo được sơ đồ tư duy một cách thuận tiện không?

Bài làm:

Có phần mềm được thiết kế với mục đích giúp chúng ta thuận lợi trong việc tạo ra một sơ đồ tư duy. Đó là phần mềm:

  • MindManager
  • MindJet
  • 96 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN