Bạn Dũng đã tạo bảng tính Diện tích các đại dương trên Trái Đất như hình dưới đây:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Bạn Dũng đã tạo bảng tính Diện tích các đại dương trên Trái Đất như hình dưới đây:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Nếu có thể em hãy cho biết bạn Dũng đã thực hiện các công việc nào dưới đây:

(A) Điểu chỉnh độ rộng của một số cột trong bảng tính

(B) Điểu chỉnh độ cao của một số hàng trong bảng tính

(C) Quy định dữ liệu trong một ô tính tự ngắt xuống dòng

Bài làm:

Bạn Dũng đã thực hiện tất cả các công việc A, B, C

  • Bạn điều chỉnh độ rộng của một số cột trong bảng tính là: cột A, cột B, cột C
  • Bạn điều chỉnh độ cao của một số hàng trong bảng tính là: hàng thứ 2
  • Bạn quy định dữ liệu trong một ô tính tự ngắt xuống dòng là: Trong cột Diện tích ở cột C
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN