Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 51. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Bảng điểm khảo sát lớp 7A dưới đây có cột Điểm trung bình còn trống. Em hãy đề xuất cách tính cột điểm trung bình này.

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sử dụng công thức để tính toán

a. Hãy đọc các nội dung sau đây để tìm hiểu cách sử dụng công thức tính toán trong bảng tính (sgk)

b. Một bạn đã nhập (8+7)/2 vào ô E3 nhằm mục đích tính điểm trung bình của bạn Nguyễn Văn An. Em hãy thực hiện theo cách bạn làm vào cho biết nội dung hiển thị ở ô E3.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sử dụng địa chỉ trong công thức

- Chúng ta có thể dùng địa chỉ trong công thức để không phải nhập lại công thức mỗi khi dữ liệu trong ô thay đổi. Em hãy đọc nội dung dưới đây để biết cách sử dụng địa chỉ trong công thức.

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Thực hành lập bảng tính và nhập công thức theo các bước sau:

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một thành phố vào một ngày nào đó. Em có thể lập bảng tính có tên Nhiet_Do. xlsx như trong bảng và sử dụng công thức (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) để tính số độ chênh lệch trong ngày của mỗi thành phố được không? Nếu được, hãy chia sẻ kết quả đó với bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Trong bài học này, chúng ta biết rằng một ô có thể chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể. Em hãy tìm hiểu cách để xác định xem một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể. Hãy chia sẻ với các bạn của em về khám phá này.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan